Хадиси

Хадис: Денят (Джума) Петък


Аус ибн Аус р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва:
,,Най-прекрасният измежду вашите дни е Петък. През този ден беше създаден Адем, през този ден умря, през този ден ще бъде протръбен рога, така че се молете за благослов над мен, защото вашият благослов ще ми бъде предаден.” Хората попитаха: ,,Как е възможно нашият благослов да ти бъде предаден, след като тялото ти ще бъде мъртво?” Той отговори: ,,Всевишният Аллах е забранил на земята да разлага телата на Пратениците.” (Ебу Даууд, 1042)

Ебу Хурейра р.а. предава, че Ебу-л-Касим (Пратеникът с.а.с.) казва:
,,В Петък има специално време. Ако се случи мюсюлманинът да се моли и търси от Аллах за нещо добро през това време, Аллах със сигурност ще изпълни неговата молба.”
Пратеникът с.а.с. посочи с неговата ръка. Ние мислехме, че иска да покаже колко краткотрайно е това време.” (Бухари, 8/409)

Ибн Каййим/Аллах да е доволен от него/ е казал:
“Денят на джума е ден на ибадет! В сравнение с другите дни,той е като Рамазан спрямо другите месеци, а часът,в който се приема дуата в него-е като Лейлетуль кадр в Рамазан.”(Задул-Ме’ад, 1/398)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *