Молитви (Дуи)

Актуално – Дуата на Айша (Р.А.) през Рамазана…

Дуата , на която Пратеника на Аллах научава Айша и която тя често отправя към Аллах през Рамазана:

”Аллахумме иннеке афуун кериимун тухиббул афуу феафу аннии”

О, Аллах мой, ти си Прещедрия, Всеопрощаващия , обичаш опрощението, моля те опрости ме!

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *