Хадиси

Хадис: Говеене на пътника, бременните и кърмещите жени.


Аллах е облекчил задължението за говеене и част от молитвата намаз на пътника, бременните и кърмещите жени.Съгласно най-вярното мнение, жената, която е бременна или кърмеща, се разглежда като, онзи, който е болен, затова на нея й е позволено да не говее, като по-късно тя отговее само пропуснатите дни, без значение дали тя се опасява за детето или не.
Пророкът салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Аллах е облекчил задължението за говеене и част от молитвата намаз на пътника, и е облекчил задължението за говеене на бременните и кърмещите жени.” (ат-Тирмизи, 3/85, като е казал, че хадиса е надежден хасан).

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *