Хадиси

Хадис: не злоупотребявайте с времето…


Ебу Хурейра р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва, че Аллах казва: ,,Синът на Адем не Ме харесва злоупотребявайки с Дехр (времето), докато Аз съм Дехр (Време), Аз сменям нощта и деня.” (Муслим 4/5581)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *