Хадиси


Предава Ебу Са’ид Ел-Худри р.а., че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва: ,,Ако човек приеме Исляма искрено, Аллах ще му опрости неговите минали грехове. И след това започва да се води наново неговата сметка. Наградата за неговите добри дела ще бъде от десет до седемстотин пъти за всяко добро дело. И лошото дело ще бъде записано като тако…ва (едно), освен ако Аллах не му опрости.”
(Бухари, 1/39)

Хадиси


Ебу Хурейра р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва:
,,Силният вярващ е по-добър и по обичан от Аллах, от слабия вярващ. Но във всеки от тях има добро. Стреми се към онова, което ще ти донесе полза (в отвъдния живот), търси помощ от Аллах и не се отчайвай. И ако нещо (лошо) те сполети не казвай: ,,Ако не бях направил така, нямаше да стане така и така”, а кажи ,,Аллах е направил онова, което е предопределил да стори”, а твоето ,,ако” отваря (вратите) за Шейтана”.
(Муслим, 6441)

Хадиси


Предава Ебу Хурейра р.а., че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва: ,,Ако някой от вас подобри неговата религия, тогава за неговите добри дела ще бъде награждаван от десет до седемстотин награди за всяко едно добро дело, а всяко лошо дело ще бъде записано като едно, каквото е.” (Бухари, 1/40)

Хадиси


Ебу Хурейра р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва, че Аллах казва: ,,Синът на Адем не Ме харесва злоупотребявайки с Дехр (времето), докато Аз съм Дехр (Време), Аз сменям нощта и деня.” (Муслим 4/5581)