Поучителни

Всяка майка,всяка жена,която иска да има дете,всеки баща,който иска да бъде баща,трябва да го прочетат това.

“…Родителите ми са дали живот с любов.Така мисля аз..

Оформят ми се първите мускулчета…Тялото почва да ми се оформя…

Вече имам уста..сърчицето почна да ми бие …Кой може за се съмнява,че аз вече живея?!

Не разбирам защо моята майка е загрижена…ръчичките и крачетата почнаха да ми растат…На ръчичкита почнаха да ми порастват пръсчета,скоро,когато изляза от корема на майка ми,ще мога да милвам нейното лице…

Continue Reading

Наставления

1.„Не очаквай от детето да бъде такова каквото ти искаш. Помогни му да стане себе си, а не да бъде като теб.“

2.”Не използвай детето си за отдушник за своите отрицателни емоции.”

3.”Не се отнасяй с пренебрежение към проблемите му-емоциите му още са много крехки и най-нищожното нещо за него е… голям проблем, освен това то няма опит.

4.”Не го унижавай,особено пред приятелите му.Това създава в него чувство на малоценност.”

5.”Не се измъчвай,ако някога не можеш да направиш нещо за детето си,така то разбира,че и ти не си съвършен.За него по-голям проблем е,когато можеш да направиш нещо,но не го правиш умишлено.

6.”Не възприемай детето като нещо,което ти пречи и затруднява живота ти.То е скъпоценна чаша,поверена ти от Всевишния за съхранение и ти носиш отговорност за съдържанието й.”

7.”Обичай и чуждите деца.Не им причинявай това,което не искаш да направят на твоите.”

8.”Обичай детето си такова,каквото е.Не го натоварвай с прекалените си изисквания.”

9.”Помогни му да развие собствените си способности,заложени му от Всевишния.”

10.”И най-важното-обичай го и го подкрепяй безрезервно,независимо от грешките,които допуска.П