Наставления

1.„Не очаквай от детето да бъде такова каквото ти искаш. Помогни му да стане себе си, а не да бъде като теб.“

2.”Не използвай детето си за отдушник за своите отрицателни емоции.”

3.”Не се отнасяй с пренебрежение към проблемите му-емоциите му още са много крехки и най-нищожното нещо за него е… голям проблем, освен това то няма опит.

4.”Не го унижавай,особено пред приятелите му.Това създава в него чувство на малоценност.”

5.”Не се измъчвай,ако някога не можеш да направиш нещо за детето си,така то разбира,че и ти не си съвършен.За него по-голям проблем е,когато можеш да направиш нещо,но не го правиш умишлено.

6.”Не възприемай детето като нещо,което ти пречи и затруднява живота ти.То е скъпоценна чаша,поверена ти от Всевишния за съхранение и ти носиш отговорност за съдържанието й.”

7.”Обичай и чуждите деца.Не им причинявай това,което не искаш да направят на твоите.”

8.”Обичай детето си такова,каквото е.Не го натоварвай с прекалените си изисквания.”

9.”Помогни му да развие собствените си способности,заложени му от Всевишния.”

10.”И най-важното-обичай го и го подкрепяй безрезервно,независимо от грешките,които допуска.П

Наставления

Докога да се разкайваме?

Този въпрос са попитали хазрети Али и той дал следния отговор. Един човек дошъл и го попитал:

– О, халиф Али! Аз много се старая, не искам да изпадам в грях, но отново го извършвам. Какво да правя?

– Покай се! – отговорил Али.

– Отново го извършвам!

– Отново се покай!

– Докога да продължа с покаянието си?

Али отговорил:

– Докато се откажеш от този грях.

Тоест да продължаваме да се покайваме, докато не изоставим този грях…

В един хадис се казва следното:

„Всевишния Аллах приема покаянието на рабите си, докато рабът даде и последния си дъх.”

Наставления


Всяка добрина е садака Уважаеми братя и сестри мюсюлмани Аллах С.Т. е отредил за нашия уммет,  (уммет е \общността\ на Мухаммед С.А.С. ) всяка добрина, колкото и малка да е тя,  да бъде като садака за извършителя и, и да се печели севап (награда) от това.  За това нещо е достатъчно човек да е истински мюсюлманин т.е. да вярва че Аллах Теаля е един единствен, и да върши тези добрини искрено, т.е. заради Аллах.

Continue Reading

Наставления, Разкази


Хикмет работеше вече няколко години в една от най-големите банки в града.Изкарваше добри пари и беше доволен.

Един ден в банката постъпи нов служител. Той се настани на съседното бюро,до Хикмет.

Още от първите дни човека направи добро впечатление-беше учтив и възпитан,не говореше излишни приказки,питаше само за неща,свързани с работата.

Това много допадна на Хикмет-той не обичаше всезнайковците и празнодумците,затова реши да се сприятели с новия колега,като го покани на обяд-да си поговорят и да се опознаят.
Continue Reading

Наставления


Сахабетата (сподвижниците) усещали, че Мухаммед С.А.С. обича повече Али Р.А. и изгаряли от желание да разберат защо. Пратеникът на Аллах  С.А.С. разбрал за това тяхно желание и в отсъствието на Али Р.А. им задал въпрос:

Continue Reading