Наставления


“О,Пророче,кажи на своите съпруги:Ако сте пожелали земния животи неговата украса,елате да ви дам/задължителната плата/ и да ви освободя с добро.”

(По времето,когато е низпослано това знамение,Пророка С.А.С. вече бил завладял почти целия Арабски полуостров.То се нарича”Знамение на свободния извор”и е низпослано по повод желанието на съпругите на Пророка С.А.С. за повече охолство.В крайна сметка те предпочели него и наградата  в отвъдния живот пред земната благодат.)

“А ако сте пожелали Аллах и Неговия Пратеник,и Сетния ден,то Аллах е приготвил за благодетелните сред вас огромна награда.”/Сура Ахзаб-28:29/

Continue Reading

Наставления


И дадохме на Люкман мъдростта: “Бъди признателен на Аллах! Който е признателен, за себе си е признателен. А който е неблагодарен; Аллах е над всяка нужда, Всеславен.”


И рече Люкман на сина си, поучавайки го: “О, синко мой, не съдружавай с Аллах! Съдружаването е огромен гнет.” (31:12-13)

Съвети на Люкман а. с.
О, синко, носил съм камъни и желязо и знам че са тежки, но не съм видял нещо по тежко от лош съсед.

Continue Reading

Наставления„Ние винаги сме изпълнени с желания, които често са несъвместими:
В едната си ръка да държим чаша, а в другата – Корана!
Ето така ние живеем под синия небосвод,
Полубезбожници и полумюсюлмани!” (Омар Хаям)

Прочитайки тези стихове, си помислих:  Може би са писани днес. Колко са актуални те!

В действителност много хармонично в съвременния свят съжителстват понятия, които са напълно противоположни.

Continue Reading

Наставления


”А който върши праведни дела, мъж или жена,
и е вярващ, тези ще влязат в Рая и не ще бъдат
угнететени дори с браздица по костилка на фурма.”
(Коран 4:124)
”Аллах ще въведе онези, които вярват и вършат праведни дела,
в Градините, сред които реки текат. Ще носят там украшения -;
гривни от злато и бисери, и одеждата им там ще е коприна.”
(Коран 22:23)
Наставления


Да бъдеш мюсюлманин означава винаги да се усмихваш, въпреки трудностите, с които се сблъскваш – всичко е временно.

Това означава да поздравяваш хората от различните етноси и раси, да приветстваш всички миролюбиво, усмихвайки се на всички лица.

Това е да помагаш на възрастните и хората в нужда – да го правиш безвъзмездно, не за постигане на слава.

Да си мюсюлманин означава да се стремиш към перфектност в набожността и благодарността си към Аллах, да бъдеш искрен и скромен.

Това е равностойно на уважението към родителите, без да им се повишава тон. Означава да се отдръпнеш, ако някой иска да те замеси в кавга.

Е, аз мога да бъда мюсюлманин по дела или само по име. Първото ме прави вярваш, второто – носи ми срам.

Continue Reading