Стихчета

 ПОМНИ АЛЛАХ
Помни Аллах където и да си,
Помни Аллах в мъка и в беда,
Помни Аллах и в радост и охолство,
Помни Аллах, не ще си ти в робство.
Ако питаш, питай само Него,
Ако зовеш за помощ, призови Го.
Половината от вярата е чистотата,
А молитвата е светлината.
Бой се от забраненото,
Не се страхувай от позволеното,
Извършвай праведни дела,
Свързани са те с добрина.
Ти раздавай милостинята зекят,
За да бъде малко твоя грях.
Спазвай задълженията с чест,
Границите не престъпвай днес.
Не завиждай, не обръщай гръб,
Защото зловеща е таз скръб.
Ако можеш отстрани мъката на вярващ,
Аллах ще ти отстрани мъка от Съдния ден.
Ако можеш помогни на човек в беда,
Аллах ще ти помогне и в Съдния ден и сега.
Помни пътник си на този свят,
Знай че живота е сляп,
Събирай пътнико добро и праведни дела,
Не чакай ти до вечерта или сутринта.
Вземи от здравето си ти за болестта,
Вземи от живота си за смъртта.
Бъди готов!

Стихчета

Ислям – религия е тя,
изпратена от Аллах,
за улеснение на всички,
джинове и хора по света.

Успокоява нашите сърца
и ни вдъхва любовта,
към  Аллах, пратеника, родителите
и всичко живо по света.

Мухаммед, ако следваме сега,
красива ще е нашата душа.
Ще сияе в нея красота,
че исляма я изпълва
с превъзходна светлина.

Кара я да се чувства така,
че е най-богата на света,
защото в нея е исляма
и за Аллах живее тя.

Кланя се, говее и Корана тя чете,
и от щастие се чувства,
на седмото небе.

Аллах, Аллах, обича тя
и за Него ще жертва
всичко от душа.
Мюсюлманин се нарича тя.         
. . . . .

Захри Журналов
Източник: Сп. ИКРА

Стихчета


Какво е нужно на света?
На кое място са моралът и честта?
Много въпроси изникват сега,
достойно ли живеем ние на света?
О, хора запитайте се сега,
защо сме тук?
Нима да сеем развала и смут?
                                   
О, не, друга е нашата задача,
да се молим и да даваме
от своята погача.
Достойно е да се наричаме хора,
да не попадаме в затвора
на жалките хора.
Помислете добре,
какво остава от човека, след като умре?
Не искате ли да остане добрина,
озарена от светлина,
светлина на един добър, вярващ,
достоен човек …
 Автор: АЛИЕ КЕХАЯ 

Източник: http://dobraduma.com