Молитви (Дуи)

Една прекрасна дуа!

О,АЛЛАХ!
Замени нашата болка с утеха, страхът със сигурност!
…О,Господарю наш, нека силата на имана заглуши нашепванията на нефса, нека реката на имана влее жар в нашите души!

О,Аллах! На уморените и тъжни очи дари мирен сън! На неспокойните души дари спокойствие и търпение и ги зарадвай по-скоро с победа!

О,наш Създателю, нека Твоята светлина озари потъмнелите лица, нека заблудените намерят Твоят път, а изгубените-Твоето напътствие! Господарю наш! Целта на нашия живот е Твоето задоволство!

Молитви (Дуи)

О,Аллах,
Не позволявай успеха да ме измами,
Не позволявай отчаянието да ме обземе!
Винаги ме подсещай,че неуспеха е изпитание
и предхожда успеха,който е изкушение!
…О,Аллах,
Научи ме,че толерантността е най-високата степен на силата ми,
а желанието ми за света пръв признак на слабостта ми!
А когато ми вземеш благодатта на здравето,
Подари ми благодатта на вярата и търпението!
О,Аллах,
Когато сгреша към хората,
Подари ми силата да извинявам!
А когато хората сгрешат към мен,
Подари ми силата да прощавам!

О,Аллах,
Когато заблудена от земното,Те забравя,
Ти не ме забравяй,аз съм Твой раб!

АМИН!

Молитви (Дуи)


Хвала на Аллах – Господа на световете,
Всемилостивия, Милосърдния,
Владетеля на Съдния ден!
Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.
Насочи ни по правия път,
пътя на тези, които си дарил с благодат, а не на /тези/,
над които тегне гняв, нито на заблудените!
(Ал–Фатиха)
Молитви (Дуи)

Дуата , на която Пратеника на Аллах научава Айша и която тя често отправя към Аллах през Рамазана:

”Аллахумме иннеке афуун кериимун тухиббул афуу феафу аннии”

О, Аллах мой, ти си Прещедрия, Всеопрощаващия , обичаш опрощението, моля те опрости ме!

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عني