Поучителни

Всяка майка,всяка жена,която иска да има дете,всеки баща,който иска да бъде баща,трябва да го прочетат това.

“…Родителите ми са дали живот с любов.Така мисля аз..

Оформят ми се първите мускулчета…Тялото почва да ми се оформя…

Вече имам уста..сърчицето почна да ми бие …Кой може за се съмнява,че аз вече живея?!

Не разбирам защо моята майка е загрижена…ръчичките и крачетата почнаха да ми растат…На ръчичкита почнаха да ми порастват пръсчета,скоро,когато изляза от корема на майка ми,ще мога да милвам нейното лице…

Continue Reading

Поучителни


Една вечер, човек влезнал в джамия с единствената цел да прекара цялата нощ в богослужения /ибадети/.

Кагато наоколо стихнало, той се изправил и започнал да отслужва намаз /молитва/. Нощта напредвала, а наоколо настъпил непрогледен мрак. Изведнъж дочул стъпки. Някой влезнал в джамията, но поради тъмнината не се виждало кой е. Човекът, който отслужвал молитва, си помислил, че по това време в джамията би дошъл само някой, който е силно вярващ. Така в сърцето му започнало да духа вятъра на двуличието. Казал си:

– На такова честито място искрените хора идват, за да изпълняват богослужения. Този добър човек ще се вгледа в мен, ще забележи моята молитва, ще чуе моя зикир /споменаване на Аллах/ и ще разбере моята стойност!…

Continue Reading

Поучителни

Аллах Теаля ни е повелил в Корана да не скърбим:

“И не падайте духом, и не скърбете!” [Ал Имран, 2:139]
“И не скърби за тях, и не се притеснявай от тяхното лукавство!” [ен-Нехл, 16:127]
“Не страдай! Наистина Аллах е с нас.” [ет-Tевбе, 9:40]

И е казал Аллах Теаля за вярващите: “…не ще има страх и не ще скърбят.” [ел-Бакара, 2:38]

Скръбта изтощава волята на душата да действа и парализира тялото в бездействие. Тайната за това е, че скръбта възпира човек от действия, вместо да го подтиква към тях. Сърцето не печели нищо чрез скръбта. Най-любимото нещо на Шейтана(Дявола) е да направи раба тъжен, за да му попречи да продължи по пътя си. Аллах Теаля е казал:

Continue Reading

Поучителни

1. Винаги се старай да вземеш ифтитах текбир (текбира с който се започва намаза (молитвата)) с джемаата. Стой колкото се може повече в джамията и научи нефиса (душата си) да ходи рано за намаз (молитва), за да усетиш щастието.

2. Предпазвай се много от греховете. Те са основата на тревогите и мъките, причина за нещастията и са врата на бедите и кризите.

3. Разбери, че който те одумва ти подарява от добрите си дела, взема от лошите ти и те прави известен.

4. Не живей в измислен свят, а живей в реалността. Защото искаш от хората това, което не могат да ти дадат. Бъди справедлив.

5. Живей обикновен живот. Пази се от благосъстоянието, прахосничеството и лукса. Всичко това развлича тялото и връзва душата…