Поучителни

Трябва постоянно да мислите за нещата които всевишнят Аллах ви е дал.  Тези дадености текат отгоре и отдоло ви, а вие не ги забелязвате.

Казва Аллах в Свещения Коран: …и ви дава от всичко, за което Го молите. И ако пресмятате благодеянията на Аллах, не ще ги изчислите. Човек е голям угнетител, голям неблагодарник.(Ибрахим:34)

Да имаш здраво тяло, да живееш в мирна държава, да си сит, да дишаш чист ваздух , да пиеш чиста вода …

Цял свят ни е даден да слугува на нас. Ала много от нас даже и не осъзнават това…

Continue Reading

Поучителни

Великият Аллах Всевишният и Пречистият е надарил човека с толкова много блага,че те не могат да се изброят с цифри. Те биха свършили, а думите биха били слаби и недостатъчни ако се опитаме да изброим и опишем благата които Премъдрият Аллах буквално ни е подарил, Но дали оценяваме достатъчно тези Благодеяния?

Гледайки ги виждаме ли ги ? Осъзнаваме ли ги и отправяме ли благодарност към Всевишният Аллах за всичко, което ни е предоставил и от което се възползваме всеки ден и всеки час ?

Много често ние оценяваме благата, притежавани от нас, едва когато ги загубим.

Но разбира се тогава вече е твърде късно. Кога например можем да оценим колко е ценна ръката ни? Сигурно когато я счупим, когато почустваме болката на счупената кост, когато се обездвижи и когато разберем колко е трудно да се справяме само с едната си ръка, когато не можем да се нахраним, не можем да хващаме, не можем да работим, не можем да закопчаем дори дрехите си.  ( Аллах да пази. )

Continue Reading

Поучителни

Задължението ни към Свещения Коран

Най – голямата благодат, отправена към човечеството,  е божието откровение и напътствие.

Всевишният казва: „ Аллах низпосла най-прекрасното Слово в Книга със сходни, повтарящи се части. Настръхва от него кожата на онези, които се страхуват от своя Господ, после кожата и сърцата им се смекчават при споменаването на Аллах. Това е напътствието на Аллах. Напътва с него Той когото пожелае. А когото Аллах остави в заблуда, никой не ще го напъти. „Сура „Тълпите”: 23

Continue Reading

Поучителни


Разказват,че Хатим ал-Асам бил ученик на Шакик ал-Балхи,Аллах да е доволен от тях.
Един ден учителят попитал ученика: “Откога ме съпровождаш?”.

Той отговорил:”От 33 години.

“Тогава учителят пак попитал: “А какво научи от мен за този период? “Ученикът отговорил: “Осем неща. “Шакик казал:” Ние принадлежим на Аллах и при Аллах се връщаме.

“Животът ми си отиде покрай теб, а ти си научил само осем неща. Кои са те?”

Continue Reading

Поучителни

15 годишна сестра прави сравнение между знание и богатство.

1. Знанието пази теб, докато ти пазиш богатството.
2. Знанието се увеличава, когато се разпространява, докато богатството намалява, когато даваш на други.
3. Знаещият човек може да бъде беден, но не може да бъде измамен, докато богатият може да бъде неграмотен и лесно може да бъде измамен от някого.
4. Знанието е дар от Аллах и е наследено от Неговите Пратеници, докато богатството е наследено от Фараона.
5. Знанието увеличава нечия вяра в единството на Аллах (теухид), докато богатството отклонява човек от изучаването на Свещения Куран, ахкям  от Аллах, Сунната на Пратеника (с.а.с.) и Шариата (ислямския закон).
6. Знанието прави човек скромен (благоприличен), докато богатството прави човек арогантен.
7. Пратеника Мухаммед (с.а.с.) е живял в нищета (немотия), но е бил много интелигентна личност, затова той е спечелил титлата Най-великия лидер на човечеството, докато неговите гонители живели в охолство, но били невежи, и поради тази причина те са известни като “Джахил”.
8. Можем да завършим като кажем, че е по-добре да живеем скромен живот, но да бъдем ОБРАЗОВАНИ, вместо да водим разточителен живот, а да бъдем необразовани.

Дано Аллах да ни покаже правият път. Амин!

Изготвено от: Фатима Биби Дулул (15 годишна)
Мауритански острови в Индийския океан.

Коментар на модератора на IslamWay.com
Нека Аллах да награди нашата сестра Фатима за написаната статия на тази много малка възраст и благодаря на Аллах, че имаме добри хора като вас. Разбира се знанието е много по-важно от богатството, както споменахте, но също така, ако един мюсюлманин може да спечели и двете (и знание и богатство)… или използва богатството в полза на Исляма, то това било най-доброто. Разбира се тази статия е насочена към тези, които търсят богатство без да желаят задоволството на Аллах.

ИЗТОЧНИК:  http://www.noorbg.net