Видео (Други...)

Човек пазарува според нуждите си. Според правилата на политическата икономика, човешките нужди са безкрайни, но тъй като възможностите му са ограничени, се задоволява да вземе само най-необходимите неща в зависимост от тяхната значимост.

Има и хора, които въпреки че имат възможност, ограничават покупките си в рамките на нуждите си, а останалите средства даряват за благотворителни организации, оставят завещание на децата си или правят и двете. Има и „скъперници”, които въпреки че имат възможност живеят в недоимък и не помагат на никого.

Има и хора, които разхищават богатството си. Тях ги наричаме прахосници. Те купуват безполезни неща, въпреки че нямат нужда.

Съществува още една група хора, които и да имат и да нямат възможност, желаят да купят всяко нещо, което си харесат и постоянно пазаруват. Това положение е болестно състояние. Специалистите смятат, че изпадналите в подобно положение трябва да се лекуват. Осемдесет процента от пристрастените към болестта на пазаруването са жени. Както всички останали навици и това е един вид привичка. Ако не се излекува навременно, може да доведе до сериозни сътресения в семейството.

Пазаруването според религията

Ислямът ни повелява да се задоволяваме и с малкото, което притежаваме. Пратеникът на Аллах повелява: „Чувството на удовлетвореност е безценно и неизчерпаемо богатство.” (Бейхаки, Зюхд, 2: 88). В друг хадис Пратеника повелява: „Не е беден онзи, който се задоволява с това, което притежава.” (Мюснед, 1: 447).

Онзи който не се задоволява, желае да притежава всичко. А това го принуждава да пазарува излишно. А излишното пазаруване е прахосничество и е забранено в знаменията на свещения Коран и хадисите на Последния Пратеник.

Извод

Опознавайки себе си и вниквайки в смисъла на своето съществуване, човек се извисява морално. Когато се отдалечава от същността си, чувствата и психологическото състояние на човека го тласкат към други пътища. Този, който не се задоволява с наличното, който не е благодарен, не би могъл да открие истинското щастие, колкото и да забогатее. Важно е да се покаже на хората, че живота не е арена за борба, а е място за възвишаване на ценностите. Ако всеки прекрати с безполезните и излишни покупки и ако пренасочи тези средства към гладуващите в Африка, например, ще е съпричастен към ценностите, ще се научи да живее и за другите хора, няма да заспива докато съседа му не е нахранен и няма да е болен от болестта на пазаруването.

http://www.fondaciaroza.org

Видео (Други...)

Една продукция на As-Sunna verlag.

Всички пророци, от Адам до Абрахам, Моисей, Исус, и чак до Мухаммед, са пророците на мюсюлманина. Той вярва в тях и ги уважава без да прави разлика. Всички Божии послания, от Тората, Псалмите, Евангелието до Корана са за мюсюлманина откровения на Един и същ Бог.
Ето защо Всевишния Аллах е повелил в Свещения Коран: Кажете: “Вярваме в Аллах и в низпосланото на нас, и в низпосланото на Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и родовете [му], и в дареното на Муса и на Иса, и в дареното на пророците от техния Господ. Разлика не правим между никого от тях и на Него сме отдадени.” (2: 136)

Според Исляма всички пророци са поучавали хората на правата вяра и всички те ясно са се разграничили от неверието, езичеството и възприемането на съдружници на Единствения Бог.