Видео (Хадис)

В Исляма се поощрява всеки път когато Мюсюлманинът влезне в своят дом, той да поздрави семейството си със Селяму Алейкум (Мирът да е за вас). И когато седне да се храни да каже Бисмиллах (В името на Аллах(Бог)).

Шейх Салим Ал Амри дава пример от Хадисите на Пратеника с.а.с. за това което казва Шейтана когато човек не поздравява със Селям своето семейство влизайки у дома и забрави да каже Бисмиллах преди хранене. Също защо не трябва между Мюсюлманите да остава разстояние когато се молят заедно един до друг …