Видео (Иляхи)

„Наистина този свят ще погине – Ебу Абдулмелик

Наистина този свят ще погине!
Този свят не е вечен.
Наистина този свят е като море,
побиращо малки и големи риби.

Вземи от него колкото, за да преживееш,
о, търсещ препитание!
Наистина много скоро
всичко в него ще погине!

Възползвай се от времето си
преди да те е отминало!
Говори добро, за да спечелиш,
или се украси с мълчание!

Видео (Иляхи)

„О, Ти, Който виждаш Ахмед Бухатир

О, Ти, Който виждаш комарът как разтваря криле
в тъмнината на нощта черна!
И виждаш жилите в гърдите му,
и мозъкa в тези тънки кости.
И виждаш движението на кръвта в шийната му вена,
течейки от членче към членче.
Дари ме с покаяние, изтриващо онова,
което съм сторил преди!

И виждаш как ембрионът се храни в коремчето му,
в тъмнината на вътрешността му, без да вижда.
И виждаш следите от краката му,
[оставени] от неговите бързи и пъргави движения.
И виждаш, и чуваш шума на онова, което е отдолу,
на дъното на тъмното море огромно.
Дари ме с покаяние, изтриващо онова,
което съм сторил преди!

Видео (Иляхи)

 
О, Господарю, дари ме с покаяние, изтриващо греховете и грешките,
премахващо тревогата от сърцето, скръбта и закоравялостта!

Моля Те в тъмнината на нощта, проливайки неспиращи сълзи,
Ти си Надеждата и Помощта, о, Господарю Всеотвръщащ!

Кой ще ми помогне, когато струпат пръстта над мен? Животът няма да е тогава приятен.
Гробът ще е тъмен, мрачен, нима ще помогне на ридаещия раб?

О, самота, о, агония, о, отчуждение на раба странен!
Няма по пътя спасение, ни от изток, ни от юг!