Разкази

Четиримата мъже в джамията


Четирима мъже влезнали в джамия и всеки бързал за молитвата, заставайки смирено пред Аллах.

След като направили възнамерение, всеки от тях казал „Аллаху акбар” и покорно започнал молитвата си.

Не след дълго влезнал мюеззина и започнал да призовава към молитва.

Първият мъж необмислено казал на мюеззина: „Призоваваш към молитва? Сигурен ли си, че е точното време?”

Вторият мъж в същия момент прошепнал: „Намазът ти е вече провален, защото говориш по време на молитвата.”

Третият богомолец се намесил: „Защо му говориш? По-добре кажи на самия себе си как да се държи!”

Четвъртият мъж промърморил: „Слава на Аллах! Добре, че не станах част от спора им.”

В крайна сметка, и четиримата мъже развалили молитвата си и я пропилели. Често става така, че тези, които намират грешки у останалите, се отклоняват повече от първоначално сгрешилите.

Първо вижте себе си, преди да търсите грешки у останалите.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *