Хадиси

Хадис: Аллах има деветдесет и девет имена, т.е. сто без едно


Предава Ебу Хурейра р.а., че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва: ,,Аллах има деветдесет и девет имена, т.е. сто без едно, и всеки, който повярва в техните значения и действа, съобразно с тях, ще влезне в Рая (Дженнета); и Аллах е Един (Витр) и обича единството (т.е. нечетните числа).” (Бухари, 8/419)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *