Хадиси

Хадис: Книгата на Аллах бе низпослана потвърждавайки другите.


Абдуллах ибн Амр Ел-Ас р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. чул някои хора да спорят за Корана. Тогава той с.а.с. казал:
,,Това е, за което тези преди вас бяха унищожени. Те противопоставяха едни части от книгите срещу други, докато истината е, че Книгата на Аллах бе низпослана потвърждавайки другите. Затова не подправяйте едни части с други и говорете само онова, което знаете; онова, което не знаете го отнесете към онези, които го знаят добре.”(Тирмизи, 237, Ахмед и Ибн Мадже)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *