Хадиси

Хадис: Корана засилва честността (на вярващите)


Хузейфе р.а. предава, че: ,,Пратеникът на Аллах с.а.с. ни каза:
,, Честността бе низпослана от небето и вкоренена в сърцата на хората (вярващите) и Корана бе низпослан, и хората четяха Корана (и я учеха от него), и също я учеха от Сунната. Двете – Корана и сунната, засилват честността (на вярващите).” (Бухари, 9/381)”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *