Хадиси

Хадис: Последния човек които ще влезне в Дженнета (Рая)


Абдуллах ибн Мес’уд р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва: ,, Аз съм осведомен за човека, който последен ще излезе от (Адския) огън и ще влезе в Рая.
Това ще бъде човек, който ще излезе от Огъня на Ада пълзейки и Аллах ще му каже:
,,Върви и влез в Рая!” Той ще отиде до него (Рая), но ще му се стори че е пълен и тогава ще се върне казвайки: ,,О, Господи мой, аз открих че е пълен.”
А Аллах ще каже: ,,Върви и влез в Рая и за теб ще има колкото земята и още десет пъти по толкова (или за теб ще има десет пъти колкото земята).”
На това човекът ще каже: ,,Ти подиграваш ли ми се ( или ти присмиваш ли ми се) въпреки, че Ти Си Господът?” Аз видях Пратеникът на Аллах с.а.с. (докато казваше тези думи) да се усмихва така, че се видяха кътните му зъби. Казано бе, че този човек ще бъде на най-ниската степен измежду хората в Рая.”
(Бухари, 8/575)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *