Хадиси

Хадис: Превъзходството на ислямската личност…

Ебу Хурейра р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва: ,,Част от превъзходството на ислямската личност е, че ще изостави това, от което няма полза за него нито в този, нито в Отвъдния живот.” (Тирмизи, 67)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *