Хадиси

Силният вярващ е по-добър и по обичан от Аллах, от слабия вярващ.


Ебу Хурейра р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва:
,,Силният вярващ е по-добър и по обичан от Аллах, от слабия вярващ. Но във всеки от тях има добро. Стреми се към онова, което ще ти донесе полза (в отвъдния живот), търси помощ от Аллах и не се отчайвай. И ако нещо (лошо) те сполети не казвай: ,,Ако не бях направил така, нямаше да стане така и така”, а кажи ,,Аллах е направил онова, което е предопределил да стори”, а твоето ,,ако” отваря (вратите) за Шейтана”.
(Муслим, 6441)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *