Хадиси

Хадиси за благодарността към Аллах


Благодарност към Аллах
Предава Мугира ибн Шу’абе р.а., че Пратеникът на Аллах с.а.с. стоеше толкова много (в молитва), че краката му се подуваха или отичаха. И когато той беше попитан ‘Защо?’ (прави това) , той отговори: ,,Нима да не бъда признателен раб (на Аллах)?
(Бухари 8/478; 6/360)

Ебу Хурейра р.а. предава, една молба (дуа), която той беше научил от Пратеникът на Аллах с.а.с. и която той никога не я изоставяше, и тя беше: ,,О,Аллах направи ме да бъда много благодарен на Теб, често да те споменавам в паметта си, да следвам Твоето напътствие, и да съхранявам Твоите заповед.” (Тирмизи, 2488)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *