Хадиси

Хадиси за добрият характер и поведение


Айша р.а. предава, че един човек поиска разрешение да се срещне с Пратеникът на Аллах с.а.с., и Пратеника с.а.с. каза:
,,Той е един лош член на племето.” Когато той влезе, Пратеникът на Аллах с.а.с. се отнесе прямо и любезно, и говори с него.
Когато той си отиде, аз казах: ,,О, Пратенико на Аллах! Когато той поиска разрешение, ти каза ‘Той е един лош член на племето’, но когато той влезна, ти се отнесе с него с прямота и любезност.”Пратеникът на Аллах с.а.с. отговори: ,,’Айша! Аллах не харесва този, който е с неприличен език.” (Ебу Даууд, 4774)

Джибир ибн Абдуллах р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва: ,,В Деня на равносметката най скъпите и най близки до мен, сред моята компания, ще бъдат онези хора, които се отнасяли с най-добрия характер (поведение). Онези сред вас, които говорят с преструване и са склонни към горделивост и самохвалство, ще бъдат най-отвратителните за мен и най-далече от мен в Деня на равносметката…” (Тирмизи, 631)

Ебу Хурейра р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва: ,,Знаете ли за кои неща ще влезнат повечето хора в Дженнета (Рая)? Това са страхът от Аллах и добрият характер. Знаете ли за кои неща повечето от хората ще влезнат в Джехеннем (Ада)? Това са устата и половите органи. (т..е. заради греховете извършени чрез тях като прелюбодейство и изричане на лъжи и непристойни думи)” (Тирмизи, 4832 и Ибн Мадже)

Джибир ибн Абдуллах р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва: ,,В Деня на равносметката най скъпите и най близки до мен, сред моята компания, ще бъдат онези хора, които се отнасяли с най-добрия характер (поведение). Онези сред вас, които говорят с преструване и са склонни към горделивост и самохвалство, ще бъдат най-отвратителните за мен и най-далече от мен в Деня на равносметката…” (Тирмизи, 631)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *