Хадиси

Хадиси за милостта на Аллах


Ебу Хурейра р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва:
,,Милостта на Аллах е разпределена на сто части. И Той е низпослал една стотна част от Своята милост над джиновете, хората и насекомите. Заради тази част те изпитват обич едни към други, изпитват доброта едни към други и дори животните се отнасят към малките си с привързаност. И Аллах е запазил деветдесет и девет части от Своята милост за Своите предани раби в Деня на възкресението.”
(Муслим, 6631)

Усама ибн Зейд р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва:
,,Аллах е милостив само към онези, които са милостиви (към другите)”
(Бухари 2/373)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *