Хадиси

Хадиси за подобряването на религията и наградата за това


Предава Ебу Хурейра р.а., че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва: ,,Ако някой от вас подобри неговата религия, тогава за неговите добри дела ще бъде награждаван от десет до седемстотин награди за всяко едно добро дело, а всяко лошо дело ще бъде записано като едно, каквото е.” (Бухари, 1/40)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *