Хадиси

Хадиси за търпението при отговаряне на въпросите за Исляма


Енес ибн Малик р.а. предава: ,,Докато бяхме в джамията дойде мъж, яздещ камила. Мъжът каза на Пратеника с.а.с.: ,,Искам да те питам нещо, но ще ми бъде трудно да те попитам. Така че не се ядосвай.” Пратеникът с.а.с. каза: ,,Питай каквото желаеш.” (Бухари, 1/63)

Енес ибн Малик р.а. предава: ,,Веднъж хората започнаха да питат Пратеника с.а.с. и те задаваха толкова много въпроси, че той се ядоса, покачи се на минбера и каза: ,,Аз ще отговоря на всички въпроси, които можете да ми зададете днес…” (Бухари, 8/373)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *