Хадиси

Историята с Пророка с.а.с. и неговият внук.


Абдуллах ибн Шаддад чул този разказ от своят баща: Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови и с мир да го дари) веднъж дойде да води нощната молитва като носеше в ръце единият си внук Хасан или Хюсейн (един от двамата) (Аллах да е доволен от тях). Той пристъпи напред, остави го доло и каза Аллаху Акбар за да започне молитвата.

По време на молитвата, той се застоя за дълго време в седжде и аз си надигнах главата да видя какво сe случва. Видях малкото момче на неговият гръб.

След като той завърши молитвата, хората казаха, О Пратенико на Аллах (Аллах да го благослови и с мир да го дари), ти се задържа в седжде толкова дълго време, че ние си помислихме че нещо е станало или че ти e дошло откровение.

Той (Аллах да го благослови и с мир да го дари) отговори: Не е това, моят внук се беше качил на моят гръб и аз не исках да го спирам да изпълни своята нужда.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *