Хадиси

Когато някой от вас говее, нека да не сквернослови…


Избягване на сквернословие, както е казал Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем: “Когато някой от вас говее, нека да не сквернослови…” (ал-Бухари, ал-Фатх, номер 1904).

Сквернословието  води до прегрешение. Пророкът салляллаху  алейхи ве селлем, е казал:
…”Който не прекрати да говори лъжи и постъпва според тях, Аллах не се нуждае от неговия отказ от храна и вода.”

(ал-Бухари, ал-Фатх, номер 1903).

Говеещият е длъжен да избягва всички видове забранени харам действия, такива като сплетня, неприлични думи и
лъжа, иначе цялата му награда може да бъде погубена. Пратеникът на Аллах (салляллаху алейхи уе селлем), в тази
връзка е казал: “Може би говеещият няма да получи нищо от говеенето, освен глада”
(Ибн Маджа, 1/539, Сахих ат-Таргиб, 1/453).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *