Наставления

Мисли и Бъди Благодарен

Трябва постоянно да мислите за нещата които всевишнят Аллах ви е дал. Тези дадености текат отгоре и отдоло ви, а вие не ги забелязвате. и ви дава от всичко, за което Го молите. И ако пресмятате благодеянията на Аллах, не ще ги изчислите. Човек е голям угнетител, голям неблагодарник.(ибрахим:34)
Да имаш здраво тяло, да живееш в мирна държава, да си сит, да дишаш чист ваздух , да пиеш чиста вода …

Цял свят ние даден да слугува на нас. Ала много от нас даже и не осъзнават това… имате сила да живеете ала не знаете колко скъпоценно нещо е това. Имате 2 очи , език, 2 уши и 2 крака :
Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?(Рахман:13)

Да стоите прави мислите че е нещо много просто ли? Помислете ако нямахте крака!
Да спите цяла нощ ви се струва като нещо просто нали? Помислете хората които от болките не знаят какво е сън!
Когато се нахраните с нещо вкусно и след това изпиете една студена вода помислете хората които не могат даси позволят
тези неща или просто немогат да ги ядат заради болестите им.

Помислете за ушите си ако ги нямахте , помислете за очите си ако ги нямахте , помислете за кожaта си ако беше болна …
Оставете всичко на страна ами разума които ви е даден , ами ако бяхте луди?

Бихте ли сменили очите си с цяла планина злато? Бихте ли дали ушите си за ниви пълни със сребро ? Ами бихте ли дали езика си
за дворци и много имения ? Бихте ли си дали ръцете за много скъпоценности и диаманти ?

Виждате ли тези неща които ги имате не бихте ги заменили и с най големите скъпоценности на света. Ала повечето от нас даже и не
осъзнават стойността на това което имаме. През повечето време сте притеснени,в стрес и депресирани …

Не мислите за топлия хляб , студената вода, сладкият сън , здравето което имате …
вместо да благодарите на всевишният за нещата които имате, постоянно мислите за нещат които нямате.

Ключът на щастието е в ръцете ви а вие продължaвате да тъжите за финансови работи. Нали видяхте имате най скъпоценните неща по тялото ви … Мислете и благодарете :
и в самите вас. Нима не съзирате?(АЗ-ЗАРИЙАТ:21)

Мислете за себе си,жилището си ,работатa си, здравето си, приятелите си и света които ви обkръжава !Те узнават благодатта на Аллах, после я отричат. Повечето от тях са неверници.(Нахл:83)

Превод от AYIZ KARNI,knigata “NE TAJİ”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *