Стихчета

Моята сестра!

Моята сестра!Тя е тязи,която се бои от Аллах и се пази от нещата,които биха я повлекли към джехеннем!

Моята сестра!Тя е тази,която не отдава значение на земното богатство,слава,украса и служба.

Моята сестра!Тя е тази,която преди себе си предпочита да нахрани и облече своите братя мюсюлмани.

Моята сестра!Тя е тази,която отслужва пет пъти намаза си,говее през месец Рамазан и зорко бди над честта си.

Моята сестра!Тя е тази,която се гизди и пременя не за хората от улицата,а само за съпруга си.

Моята сестра!Тя е тази,която обича,уважава и помага на роднините е близките на съпруга си в името на Аллах.

Моята сестра!Тя е тази,която препоръчва да се трупат като законна печалба набожност и благочестиви дела,когато съпругът й отсъства от дома.

Моята сестра!Тя е тази,която не проявява влечение към списания,сериали,песни и филми,рушащи морала,накърняващи честта и хулещи религията.

Моята сесрта!Тя е тази,която се стреми да живее на практика според Корана и да му вдъхва живот.

Моята сестра!Тя е тази,която която се придържа към дела,които водят човека към Дженнета и изисква тове и от другите.

Моята сестра!Тя е тази,която не изпада в униние и винаги храни надежда.Тази,която не скубе косите си от мъка,а понася,щом някой от роднините й се спомине.

Моята сестра!Тя е тази,която се противопоставя на злините,греховете,безбожието и неверието.Тази,която оползотворява всеки възможен случай за Исляма и мюсюлманите.

Моята сестра!Тя е тази,която,за да укрепи вярата си не спира да постига знания,поддържащи и похранващи вярата й.

Hadidja iz www.forum.islamofbulgaria.net

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *