Новини

Мюсюлманите по света

Комплексно демографско изследване в повече от 20 страни е установило, че в момента на Земята живеят 1,57 млрд. мюсюлмани от всички възрасти. Това прдставлява 23% от световното население, което по експертни оценки за 2009 година ще достигне 6.8 млрд.

Мюсюлманите живеят на всичките пет обитаеми континента, като повече от 60% от тях са съсредоточени в Азия, а повече от 20% в Близкия Изток и Северна Африка.

От общото мюсюлманско население 10-13% са шиити, а 87-90% сюнити. Болшинството от шиитите живеят в четири страни – Иран, Пакистан, Индия и Ирак.

Ключови резултати от демографското изследване за мюсюлманското население по света са показани в „Отчет за броя и разпределението на мюсюлманите по света” на «Pew Research Center». В него се съдържа най-новата и пълна информация за размерите и разпространението на ислямското население по света, включително и разпределено по мезхеби (направления).

Последните резултати за мюсюлманското население по света са заложени и в друго изследване на «Pew Forum», със срок на разработката 2010 година. В него ще бъдат изучени темповете на разстежа на мюсюлманското общество в света и прогнози за бъдещето му.

http://www.genmufti.net

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *