Хадиси

Най-лошите дела са нововъведенията [в религията]…


Джабир ибн Абдуллах р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва: ,, Най-доброто слово е словото съдържащо се в книгата на Аллах и най доброто напътствие е напътствието дадено от Мухаммед с.а.с. Най-лошите дела са нововъведенията, и всяко нововъведение е заблуда.” (Муслим, 1885)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *