Други

Цигарата – нещо, на което се гледа с лошо око или нещо забранено?

Цигарата и мюсюлманинът


В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

Хвала на Аллах ­ Господа на световете,
благословия над пратеника Мухаммед!

Скъпи братя и сестри,

В политиката се дискутира по въпроса за забрана на цигарите на обществени места, в кафенетата се въвеждат все повече зони за непушачи, върху опаковките на цигарите трябва да се печатат предупреждения, а ние мюсюлманите все още обсъждаме.

Обсъждаме едно зло, което може да се намери при почти всичките ни семейства, при близки или далечни роднини: пристрастяването към цигарите.

Всички сме запознати с мненията и дискусиите по темата за цигарите:

„Цигарите са най-много макрух (нещо на което се гледа с лошо око), а не харам (забранени).. В Корана и в Хадисите никъде не се казва нищо за цигарите… цигарите не опияняват….” и т.н.

Но не се ли залъгваме сами? Защото как може нещо, което ни разболява (което е научно неопровергаемо), нещо което досажда на околните (всеки не-пушач може да го потвърди) и нещо, което ни кара да се разорим – да бъде търпяно от Аллах и да се определя само като нещо, на което се гледа с лошо око или още по-смешно, като позволено.

Тук не искаме да се задълбочаваме над вредата върху здравето, защото на всяка опаковка цигари пише дори, че “Пушенето убива”, “води до импотентност”, “причинява рак”, а и в училище в час по биология сме видели достатъчно черни дробове сравнени с чисти розови дробове. Но въпреки всичко пушенето не ни плаши.

Едно нещо трябва обаче веднъж за винаги да разберем: Да не се приема един продукт за харам, на чиято опаковка се предупреждава от вредата му, е самозалъгване.

Източник: islamforbulgaria.com ———————– Към цялата статия – – – ->>>

Линкове към Статии

Това се случило в Дака, столицата на Бангладеш.

Имало един просяк, който просел до джамията всеки петък, след Джума. Просенето било позволено за него, заради затрудненото положение, нищетата, в която се намирал. Въпреки че просел, той обръщал внимание на това, което се казвало в петъчните хутбета. Една от проповедите била за важността на печеленето на пари, които са хелал. Той запомнил, че дуата няма да бъде приета на хората, които печелят пари по забранен път.
Източник: http://dobraduma.com  ———————-   Към цялата статия – – – ->>>
Линкове към Статии

В началото на Свещенния месец Рамадан, мюсюлманите са обзети от онова прекрасно чувство, което може да се изпита само тогава, когато се изпълват молитвените домове, в сърцата им цари сладостта на вярата, пречистват душите си, разтварят гърдите си, потичат сълзите, извисяват се. Говеещият мюсюлманин изживява величествени моменtи на вяра и задоволство. Но още преди да е изтекъл този месец, изпълнен с благодат, забелязваме как броят на отслужващите молитвата в домовете на Аллах намалява и накрая отново се заключват и остават пусти и необитаеми. Казват праведните хора: “Бъди вечнослужещ на Аллах, не бъди от служещите Нему само през Рамадан, защото когато Рамадан си отиде, то Аллах е Господът на Рамадан и на всички месеци!”

Наставления

Това е лист ( за не Мюсюлмани или нови Мюсюлмани ) с често използвани Ислямски думи и изрази който ще бъдат използвани в този блог.

Селям Алейкум – “Мирът да е над теб, Мир на теб”
Селям – “Мир”
Аллах – Бог
Инша’Аллах – “Ако Аллах (Бог) е пожелал”
Маша’Аллах – “Аллах (Бог) така е пожелал
Елхамдулиллях – “Слава на Аллах (Бог)
Субхан’Аллах – “Пречист е Аллах”
Аллах Акбар – “Аллах (Бог) е велик”
Астагфируллах – “Аллах (Бог),опрости ме”
Джазакх’Аллаху хайр – “Аллах (Бог) да те възнагради
Барака’Аллах феек – “Аллах (Бог) да те благослови”
(СУТ) – “Субханеху уе теа’ала “Великолепен е Той и възвишен” (използва се след името на Аллах)
(САС) – “Саллалаху алейхи уа саллам” или “Нека Аллах(Бог) да го благослови и с мир да го дари” (Използва се всеки път след споменаване името на Пророка Мухаммед (сас))
(АС) – “Алейхи селям” или “Мирът да е над(за) него” (Използва се след име на Пророк)
(РА) – “Радиаллаху Анха” или “Аллах(Бог) да е доволен от неяилиРадиаллаху АнхуилиАллах(Бог) да е доволен от негоилиРадиаллаху Анхум” или “Аллах(Бог) да е доволен от тях” (Използват се след името на някой от сподвижниците или членове на семейството на Пратеника)