Наставления

Покаянието

Докога да се разкайваме?

Този въпрос са попитали хазрети Али и той дал следния отговор. Един човек дошъл и го попитал:

– О, халиф Али! Аз много се старая, не искам да изпадам в грях, но отново го извършвам. Какво да правя?

– Покай се! – отговорил Али.

– Отново го извършвам!

– Отново се покай!

– Докога да продължа с покаянието си?

Али отговорил:

– Докато се откажеш от този грях.

Тоест да продължаваме да се покайваме, докато не изоставим този грях…

В един хадис се казва следното:

„Всевишния Аллах приема покаянието на рабите си, докато рабът даде и последния си дъх.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *