Наставления

Сахабетата усещали,че Мухаммед С.А.С.обича повече Али Р.А.


Сахабетата (сподвижниците) усещали, че Мухаммед С.А.С. обича повече Али Р.А. и изгаряли от желание да разберат защо. Пратеникът на Аллах  С.А.С. разбрал за това тяхно желание и в отсъствието на Али Р.А. им задал въпрос:

-Ако един човек ви направи лошо,вие какво ще направите?

-Добро,я,Ресулеллах.

-Ако втори път ви направи лошо?

-Добро,я,Ресулеллах.

-Ако трети път ви направи лошо?

-Добро,я,Ресулеллах.

-Ако четвърти път ви направи лошо?

Тогава те замълчали.След известно време влязъл Али Р.А.
Расулюллах се обръща към него със същия въпрос:

-О,Али,ако някой ти направи лошо,ти какво ще му направиш?

-Добро,я, Ресулеллах.

-Ами ако пак ти направи лошо

-Ами пак добро,я, Ресулеллах.

-Ами ако пак ти направи лошо?

-Ако ще и до Съдният ден да ми прави лошо,аз пак ще му правя добро.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *