Софтуер

Софтуер: Salaat Time

”SalaatTime” – С програмата може да посочите региона, в който се намирате и автоматично се изчислява времето за саляя (дава възможност за корекции на минутите – с +/ –  така че най-много с 1 -2 мин отклонение работи перфектно. Разбира се, че никоя програма не може да гарантира 100 % точност на времето за намаза).
Показва също и оставащото време до следващия намаз и още други …

Линкът е този   http://salaattime.com/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *