Новини

Споделянето на нещо с някой друг е причина за духовна хармония и благодат у личността

Споделянето е най отличителния белег на свещения месец Рамазан. Около тази идея се обединиха участниците на традиционната вечеря ифтар организирана от в. “Заман” по повод Рамазана.

Една от най-важните специфики на рамазана е възможността да сме съпричастни на бедните и препоръка за подялба, споделянето на нещо с някой друг е причина за духовна хармония и благодат у личността заяви в приведственото си слово главния редактор на в. “Заман” Еркан Тунджа.

Вечерята започна с молитва за ифтар, отправена от заместник главния мюфтия Ведат Ахмед.

Ние сме в един прекрасен месец, който е емблематичен на мюсюлманите в цял свят. Това е не само поради факта, че през него е низпослан свещения Коран, но и поради това, че всеки един мюсюлманин влиза в една школа в продължение на 30 дена – обяснява значението на вечерта заместник главния мюфтия Бирали Мюмюн.
Мюфтията добави още, че Рамазанът учи хората на милосърдие. Защото едно е да знаеш, че има хора, които гладуват, друго е да усещаш това, което те усещат всеки ден. И когато пожелаеш да събереш тези хора, да ги нахраниш получаваш най-голямото удовлетворение – най-голямото щастие да видиш радостта в очите на хората. За това че днес всички ние използвайки тази школа на Рамазана, ревизирайки собствения си духовен статус и вяра, ние повишаваме и зареждаме връзката си с Бога, за да бъдем по-добри, за да спечелим божието благоволение. А то ние необходимо за да живеем един по-добър свят.

В специялен поздравителен адрес министър председателя на Република България Бойко Борисов изтъква, че през последните десетилетия страната ни служи за модел на разбирателство и взаимно зачитане на традициите на всички вероизповедания.

Това е една добра традиция и наистина заслужава да бъде поздрравена заяви в словото си екс президента Желю Желев.

В такива случай се сближават не само отделните хора, но това е зближаване на държави с различни религии посочи Желев.

“Главно мюфтийство”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *