Наставления

1. Аллах няма да те пита какъв автомобил си карал. Той ще те пита колко хора си превозил, които са нямали превоз.

2. Аллах няма да те пита колко квадрата е била къщата ти. Той ще те пита колко гости си приел у дома си.

3. Аллах няма да те пита за дрехите, които си имал в гардероба си. Той ще те пита на колко души си облякъл.

4. Аллах няма да те пита каква е била най-голямата ти заплата. Той ще те пита дали си подобрил характера си, за да я запазиш.

Continue Reading

Хадиси


От ан-Наууас ибн Саман, Аллах да е доволен от него, се предава:
„Попитах Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, за праведността и греха. Той каза:
„Праведността е добрият нрав, а грехът е онова, което мъчи душата ти и не би искал хората да го узнаят.“ (Муслим)

От Абдуллах, син на Амр ибн ал-Ас, Аллах да е доволен и от двамата, се предава:
„Пратеника на Аллах (с.а.с.) нито говореше, нито слушаше непристойности, и казваше:
„Най-добрите сред вас са тези с най-прекрасния нрав.“ (Всепризнат хадис)

От Абу д-Дарда (р.а.) че Пророка (с.а.с.) е казал:
„В Деня на възкресението нищо не ще натежи повече на мерилката на вярващия раб, отколкото добрия нрав. Аллах мрази непристойния сквернословник.“ (Ат-Тирмизи)

От Абу Хурайра (р.а.) се предава, че попитали Пратеника на Аллах (с.а.с.) кое най-много вкарва хората в Рая. Той отговорил:
„Боязънта пред Аллах и добрият нрав“. Попитали го и кое най-много вкарва хората в Ада. Отговорил: „Езикът и интимните органи.“ (Ат-Тирмизи)

Пак от него се предава, че Пратеника на Аллах (с.а.с.) е казал:
„Най-съвършена вяра сред вярващите имат тези с прекрасен нрав, а най-добрите сред вас са най-добрите към жените си.“ (Ат-Тирмизи)

“От Аиша, Аллах да е доволен от нея, се предава: „Чух Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, да казва: „С добрия си нрав вярващият наистина достига степента на онзи, който [редовно] говее и будува [в молитви]“ (разказан от Абу Дауд).”

От Джабир, Аллах да е доволен от него, се предава, че Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал:
„Най-любимите ми и най-близо седналите до мен сред вас в Деня на възкресението ще са най-прекрасните по нрав, а най-омразните и най-отдалечените – бъбривците, самохвалковците и ораторстващите“. Казали: „Пратенико на Аллах, бъбривците и самохвалковците ги знаем, а кои са ораторстващите?“ Отговорил: „Високомерните“ (разказан от ат-Тирмизи, който го е определил като добър хадис).

Ат-Тирмизи предава от Абдуллах ибн ал-Мубарак, да се смили Аллах над него, тълкуването на добрия нрав с думите: „Това е радушното лице, щедрата благотворителност и въздържането от [причиняване на] огорчения на хората“.