Хадиси


Ебу Хурейра р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва:
,,Силният вярващ е по-добър и по обичан от Аллах, от слабия вярващ. Но във всеки от тях има добро. Стреми се към онова, което ще ти донесе полза (в отвъдния живот), търси помощ от Аллах и не се отчайвай. И ако нещо (лошо) те сполети не казвай: ,,Ако не бях направил така, нямаше да стане така и така”, а кажи ,,Аллах е направил онова, което е предопределил да стори”, а твоето ,,ако” отваря (вратите) за Шейтана”.
(Муслим, 6441)

Други

Мартениците…

Ес Селям Алейкум братя и сестри.

Това време на годината е в което всички ние още преди да излезнем от вкъщи вече ще знаем, че една голяма част от хората навън са се окичили с мартеници и може би някой от нас също ще последват този пример без да се замислят, или просто ще си кажат, е какво пък това е просто мартеница, тя не е религиозен символ или не виждам лошо да се накича и аз, но нека не подхождаме прекалено лекомислено на нещата и като здравомислещи хора да се замислим какъв е всъщност смисълът и каква е причината да се носят тези мартеници, какви са ползите и какви са вредите.

Continue Reading

Молитви (Дуи)

Една прекрасна дуа!

О,АЛЛАХ!
Замени нашата болка с утеха, страхът със сигурност!
…О,Господарю наш, нека силата на имана заглуши нашепванията на нефса, нека реката на имана влее жар в нашите души!

О,Аллах! На уморените и тъжни очи дари мирен сън! На неспокойните души дари спокойствие и търпение и ги зарадвай по-скоро с победа!

О,наш Създателю, нека Твоята светлина озари потъмнелите лица, нека заблудените намерят Твоят път, а изгубените-Твоето напътствие! Господарю наш! Целта на нашия живот е Твоето задоволство!

Хадиси


Ебу Зерр р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва, че Всевишният Аллах казва: ,,О, раби Мои, всички вие сте заблудени, освен тези, които Аз напътя, но ако Ме помолите за напътствие, Аз ще ви напътя. Всички вие сте бедни, с изключение на онези, на които Аз съм дал богатство, но ако вие искате от мен, Аз ще ви дам препитание. Всички вие сте грешни, с изключение на онези, които Аз съм предпазил (от грях), но ако някой от вас знае, че Аз имам силата да опрощавам и иска Моето опрощение, Аз ще му простя и няма да го държа отговорен… Моята отплата е изречена и Моето наказание е изречено. Моята заповед за нещо, което пожелая е само да кажа ,,Бъди!” и то става.” (Тирмизи, 2344; Ахмед и Ибн Мадже)