Хадиси


Предава Ебу Са’ид Ел-Худри р.а. и Ебу Хурейра р.а., че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва:
,,Там ще има говорител (в Рая), който ще направи такова съобщение: ‘Наистина, има здраве в изобилие за вас (вечно) и вие не трябва никога да се чуствате болни, и вие ще живеете вечно и не ще умирате поради никаква причина, вие ще останете вечно млади и никога вече няма да остареете. И вие ще живеете винаги в обстоятелства на изобилие и никога не ще бъдете бедстващи.”
Както думите на Аллах, Всевишния: ,,И ще им бъде съобщено на тях: Това е Раят (Дженнета). Вие трябва да го наследите заради това, което вие вършихте.’ (Муслим, 6803)

Хадиси


Ебу Хурейра р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва: ,,Аллах казва: ,,Аз няма да дам друга награда, освен Дженнета(Рая) на Моя вярващ раб, на когото съм причинил смъртта на негов близък приятел (или роднина), а той остава търпелив (и се надява на Наградата на Аллах).” (Бухари, 8/432) Continue Reading

Молитви (Дуи)

О,Аллах,
Не позволявай успеха да ме измами,
Не позволявай отчаянието да ме обземе!
Винаги ме подсещай,че неуспеха е изпитание
и предхожда успеха,който е изкушение!
…О,Аллах,
Научи ме,че толерантността е най-високата степен на силата ми,
а желанието ми за света пръв признак на слабостта ми!
А когато ми вземеш благодатта на здравето,
Подари ми благодатта на вярата и търпението!
О,Аллах,
Когато сгреша към хората,
Подари ми силата да извинявам!
А когато хората сгрешат към мен,
Подари ми силата да прощавам!

О,Аллах,
Когато заблудена от земното,Те забравя,
Ти не ме забравяй,аз съм Твой раб!

АМИН!

Хадиси

Абдуллах ибн Серджиш р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва: ,,Добрият начин на ръководене, обмислен и умерен, е една двадесет и четвърта част от пратеничеството.” (Тирмизи, 5059)

Ел-Уази ибн Зейр р.а. предава че, Пратеникът на Аллах с.а.с. му каза (на Мунзир ел-Ашаж р.а.): ,,Ти имаш две качества, които Аллах харесва: Умереност и обмисленост”. Той попита: ,,Аз ли ги придобих или Аллах ме е създал с тях?” Той с.а.с. отговори: ,,Не, Аллах те е създал така.” После той каза: Слава на Аллах, Който ме е създал с д…ве качества, които Аллах и Неговия Пратеник с.а.с. харесват.” (Ебу Даууд, 5206)