Хадиси

Ебу Хурейра р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва:
,,Никой от вас да не моли за смъртта, и да не я вика, преди да е дошла, защото, когато някой от вас умре той прекратява (извършването на добри) делата , и животът на вярващия не продължава, освен за добрини.” (Муслим, 6485)

Молитви (Дуи)

О,Аллах,
Не позволявай успеха да ме измами,
Не позволявай отчаянието да ме обземе!
Винаги ме подсещай,че неуспеха е изпитание
и предхожда успеха,който е изкушение!
…О,Аллах,
Научи ме,че толерантността е най-високата степен на силата ми,
а желанието ми за света пръв признак на слабостта ми!
А когато ми вземеш благодатта на здравето,
Подари ми благодатта на вярата и търпението!
О,Аллах,
Когато сгреша към хората,
Подари ми силата да извинявам!
А когато хората сгрешат към мен,
Подари ми силата да прощавам!

О,Аллах,
Когато заблудена от земното,Те забравя,
Ти не ме забравяй,аз съм Твой раб!

АМИН!

Хадиси


Амр ибн Ел-Ас р.а. предава, че веднъж един човек се увлякъл и говорил дълго. Амр ибн Ел-Ас казал: ,,Ако той би могъл да бъде по разбираем в това, което казва, щеше да е по-добре за него. Аз чух Пратеникът на Аллах с.а.с. да казва: ,,Аз мисля (или – бе ми заповядано ), че трябва да се изразявам кратко, защото лаконичността е по-добра.
(…Ебу Даууд, 4990) Continue Reading

Хадиси


Ебу Хурейра р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва:
,,Милостта на Аллах е разпределена на сто части. И Той е низпослал една стотна част от Своята милост над джиновете, хората и насекомите. Заради тази част те изпитват обич едни към други, изпитват доброта едни към други и дори животните се отнасят към малките си с привързаност. И Аллах е запазил деветдесет и девет части от Своята милост за Своите предани раби в Деня на възкресението.”
(Муслим, 6631)

Усама ибн Зейд р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва:
,,Аллах е милостив само към онези, които са милостиви (към другите)”
(Бухари 2/373)