Хадиси


Благодарност към Аллах
Предава Мугира ибн Шу’абе р.а., че Пратеникът на Аллах с.а.с. стоеше толкова много (в молитва), че краката му се подуваха или отичаха. И когато той беше попитан ‘Защо?’ (прави това) , той отговори: ,,Нима да не бъда признателен раб (на Аллах)?
(Бухари 8/478; 6/360)

Ебу Хурейра р.а. предава, една молба (дуа), която той беше научил от Пратеникът на Аллах с.а.с. и която той никога не я изоставяше, и тя беше: ,,О,Аллах направи ме да бъда много благодарен на Теб, често да те споменавам в паметта си, да следвам Твоето напътствие, и да съхранявам Твоите заповед.” (Тирмизи, 2488)

Хадиси


‘Абдуллах ибн ‘Амир Ел-‘Ас р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва: ,, Най добрите сред вас са тези, които имат най-добро поведение и характер.” (Бухари 4/759)’Абдуллах ибн ‘Амир Ел-‘Ас р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва: ,, Най добрите сред вас са тези, които имат най-добро поведение и характер.” (Бухари 4/759)

Абдуррахман ибн Джанам р.а. и Есма бинт Йезид р.а. предават, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва:
,, Най-добрите раби на Аллах са тези, които когато бъдат видени, стават причина Аллах да бъде споменат. Най-лошите раби на Аллах са онези, които разнасят клевети, разделят приятели и се стремят да причинят страдание на почтените.” (Тирми…зи 4871 и Ахмед)

Continue Reading

Единобожие


Призоваване на цялото човечество

Аллах е Господарят (Единственият Бог) на хората, Владетеля на хората и Господът на хората.

Кажи [о, Мухаммад]: “Опазил ме Господът на хората,Владетелят на хората, Богът на хората, от злото на шепнещия съблазни [сатана], побягващия,който нашепва в гърдите на хората,[сатана] от джиновете и от хората!” (114:1 – 6)

 

Continue Reading

Хадиси


Ебу Саид Ел- Худри р.а. предава: ,,Аз чух Пратеникът на Аллах с.а.с. да казва: : ,,Който от вас види нещо порицано, нека го промени с ръката си, а ако не може [с ръката си, нека го промени ] с езика си, а ако [ и така] не може [нека го ненавижда ] със сърцето си, и това е най-слабата вяра” (Муслим,79)

Абдуллах ибн Мес’уд р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва: ,,Кълна се в Аллах, на всяка цена вие трябва да повелявате онова, което е добро и да възбранявате онова, което е лошо, да предпазите грешниците насочвайки ги в съответствие с онова, което е добро и ограничавайки ги само до онова, което е добро.” (Ебу Даууд, 4322)

Ебу Бекр Ес-Сиддик р.а. казва: ,,Вие, хора, четете този айет: ,,О, вярващи, ваш дълг е да пазите душите си. Не ще ви навреди онзи, който се е заблудил, ако сте на Правия път (5: 105)”. ,, Аз чух Пратеникът на Аллах с.а.с. да казва: ,,Когато хората видят нещо осъдително и не го променят, Аллах скоро ще ги обгърне със Своето мъчение.” (Тирмизи, 5142 и Ибн Мадже)