Наставления


”А който върши праведни дела, мъж или жена,
и е вярващ, тези ще влязат в Рая и не ще бъдат
угнететени дори с браздица по костилка на фурма.”
(Коран 4:124)
”Аллах ще въведе онези, които вярват и вършат праведни дела,
в Градините, сред които реки текат. Ще носят там украшения -;
гривни от злато и бисери, и одеждата им там ще е коприна.”
(Коран 22:23)
Наставления


Да бъдеш мюсюлманин означава винаги да се усмихваш, въпреки трудностите, с които се сблъскваш – всичко е временно.

Това означава да поздравяваш хората от различните етноси и раси, да приветстваш всички миролюбиво, усмихвайки се на всички лица.

Това е да помагаш на възрастните и хората в нужда – да го правиш безвъзмездно, не за постигане на слава.

Да си мюсюлманин означава да се стремиш към перфектност в набожността и благодарността си към Аллах, да бъдеш искрен и скромен.

Това е равностойно на уважението към родителите, без да им се повишава тон. Означава да се отдръпнеш, ако някой иска да те замеси в кавга.

Е, аз мога да бъда мюсюлманин по дела или само по име. Първото ме прави вярваш, второто – носи ми срам.

Continue Reading