Разкази


Четирима мъже влезнали в джамия и всеки бързал за молитвата, заставайки смирено пред Аллах.

След като направили възнамерение, всеки от тях казал „Аллаху акбар” и покорно започнал молитвата си.

Не след дълго влезнал мюеззина и започнал да призовава към молитва.

Първият мъж необмислено казал на мюеззина: „Призоваваш към молитва? Сигурен ли си, че е точното време?”

Continue Reading

Наставления


И дадохме на Люкман мъдростта: “Бъди признателен на Аллах! Който е признателен, за себе си е признателен. А който е неблагодарен; Аллах е над всяка нужда, Всеславен.”


И рече Люкман на сина си, поучавайки го: “О, синко мой, не съдружавай с Аллах! Съдружаването е огромен гнет.” (31:12-13)

Съвети на Люкман а. с.
О, синко, носил съм камъни и желязо и знам че са тежки, но не съм видял нещо по тежко от лош съсед.

Continue Reading

Наставления


Да бъдеш мюсюлманин означава винаги да се усмихваш, въпреки трудностите, с които се сблъскваш – всичко е временно.

Това означава да поздравяваш хората от различните етноси и раси, да приветстваш всички миролюбиво, усмихвайки се на всички лица.

Това е да помагаш на възрастните и хората в нужда – да го правиш безвъзмездно, не за постигане на слава.

Да си мюсюлманин означава да се стремиш към перфектност в набожността и благодарността си към Аллах, да бъдеш искрен и скромен.

Това е равностойно на уважението към родителите, без да им се повишава тон. Означава да се отдръпнеш, ако някой иска да те замеси в кавга.

Е, аз мога да бъда мюсюлманин по дела или само по име. Първото ме прави вярваш, второто – носи ми срам.

Continue Reading