Хадиси


Предава Ебу Хурейра р.а. че Пратеникът с.а.с. казва: ,,Религията е много лесна и този, който прекалява в религията, не ще е способен да продължи по този път. И така вие не трябва да прекалявате, а се опитайте да бъдете по близо до съвършенството и благовестявайте с добро, за което ще бъдете наградени, и спечелете силат…а с извършването на молитвата в сутрешните, следобедните и последните часова на нощите.
(Бухари, 1/38)

Continue Reading

Хадиси

Ебу Хурейра р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва:
,,Знанието, от което няма полза е като съкровище, от което нищо не е изхарчено заради Аллах.” (Тирмизи, 5197)

Абдуллах ибн Мес’уд р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва: ,, Човек ще бъде попитан относно четири неща в Деня на възкресението: относно живота му – как го е прекарал; относно младостта му – как е пораснал; относно богатството му – как го е придобил и как го е изразходвал; и какво е направил със знанието което е имал.”(Тирмизи, 280)


Ебу Дерда р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва:
,,Най-лошият човек пред Аллах в Съдния ден ще бъде учен, от чието знание не са се възползвали.” (Тирмизи, 268)