Хадиси


Избягване на сквернословие, както е казал Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем: “Когато някой от вас говее, нека да не сквернослови…” (ал-Бухари, ал-Фатх, номер 1904).

Сквернословието  води до прегрешение. Пророкът салляллаху  алейхи ве селлем, е казал:
…”Който не прекрати да говори лъжи и постъпва според тях, Аллах не се нуждае от неговия отказ от храна и вода.”

(ал-Бухари, ал-Фатх, номер 1903).

Continue Reading

Поучителни


Една вечер, човек влезнал в джамия с единствената цел да прекара цялата нощ в богослужения /ибадети/.

Кагато наоколо стихнало, той се изправил и започнал да отслужва намаз /молитва/. Нощта напредвала, а наоколо настъпил непрогледен мрак. Изведнъж дочул стъпки. Някой влезнал в джамията, но поради тъмнината не се виждало кой е. Човекът, който отслужвал молитва, си помислил, че по това време в джамията би дошъл само някой, който е силно вярващ. Така в сърцето му започнало да духа вятъра на двуличието. Казал си:

– На такова честито място искрените хора идват, за да изпълняват богослужения. Този добър човек ще се вгледа в мен, ще забележи моята молитва, ще чуе моя зикир /споменаване на Аллах/ и ще разбере моята стойност!…

Continue Reading

Молитви (Дуи)


Хвала на Аллах – Господа на световете,
Всемилостивия, Милосърдния,
Владетеля на Съдния ден!
Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.
Насочи ни по правия път,
пътя на тези, които си дарил с благодат, а не на /тези/,
над които тегне гняв, нито на заблудените!
(Ал–Фатиха)
Стихчета

ПРИЗИВ КЪМ ИСЛЯМА 

Ако имате пари
не ги пилейте за игри
джамия вие построете
и на Аллах благодарете.

Той дарява препитание
и на тези в упование
и на другите, които
противят му се открито.

Continue Reading