Хадиси


Амр ибн Ел-Ас р.а. предава, че веднъж един човек се увлякъл и говорил дълго. Амр ибн Ел-Ас казал: ,,Ако той би могъл да бъде по разбираем в това, което казва, щеше да е по-добре за него. Аз чух Пратеникът на Аллах с.а.с. да казва: ,,Аз мисля (или – бе ми заповядано ), че трябва да се изразявам кратко, защото лаконичността е по-добра.
(…Ебу Даууд, 4990) Continue Reading

Хадиси


Ебу Бекр р.а. предава, че Пратеникът с.а.с. казва:
,,Без съмнение вашата кръв, имущество” предавачът на хадиса Мухаммед смята, че Ебу Бекр р.а. също споменал ,,и вашата чест са неприкосновени един за друг. Ваш дълг е, онези от вас, които присъстват да съобщят на онези, които отсъстват.
Предавачът Мухаммед казал: ,,Пратеникът на Аллах с.а.с. каза истината.” Пратеника с.а.с. повторил два пъти: ,,Без съмнение! Не предадох ли аз Посланието на Аллах до вас? ”
(Бухари, 1/105)

Предава Ебу Бекра р.а., че Пратеникът с.а.с. казва: ,,Дълг за всеки, който е чул това (мое) послание, е да го предаде на този, който отсъства. Може би някой от онези, които ще го чуят и на които ще им бъде предадено, да го разберат по добре, от онези, които са го чули наистина (сега).” (Бухари, 5/688)

Единобожие


Призоваване на цялото човечество

Аллах е Господарят (Единственият Бог) на хората, Владетеля на хората и Господът на хората.

Кажи [о, Мухаммад]: “Опазил ме Господът на хората,Владетелят на хората, Богът на хората, от злото на шепнещия съблазни [сатана], побягващия,който нашепва в гърдите на хората,[сатана] от джиновете и от хората!” (114:1 – 6)

 

Continue Reading