Наставления„Ние винаги сме изпълнени с желания, които често са несъвместими:
В едната си ръка да държим чаша, а в другата – Корана!
Ето така ние живеем под синия небосвод,
Полубезбожници и полумюсюлмани!” (Омар Хаям)

Прочитайки тези стихове, си помислих:  Може би са писани днес. Колко са актуални те!

В действителност много хармонично в съвременния свят съжителстват понятия, които са напълно противоположни.

Continue Reading

Наставления


”А който върши праведни дела, мъж или жена,
и е вярващ, тези ще влязат в Рая и не ще бъдат
угнететени дори с браздица по костилка на фурма.”
(Коран 4:124)
”Аллах ще въведе онези, които вярват и вършат праведни дела,
в Градините, сред които реки текат. Ще носят там украшения -;
гривни от злато и бисери, и одеждата им там ще е коприна.”
(Коран 22:23)
Наставления


Да бъдеш мюсюлманин означава винаги да се усмихваш, въпреки трудностите, с които се сблъскваш – всичко е временно.

Това означава да поздравяваш хората от различните етноси и раси, да приветстваш всички миролюбиво, усмихвайки се на всички лица.

Това е да помагаш на възрастните и хората в нужда – да го правиш безвъзмездно, не за постигане на слава.

Да си мюсюлманин означава да се стремиш към перфектност в набожността и благодарността си към Аллах, да бъдеш искрен и скромен.

Това е равностойно на уважението към родителите, без да им се повишава тон. Означава да се отдръпнеш, ако някой иска да те замеси в кавга.

Е, аз мога да бъда мюсюлманин по дела или само по име. Първото ме прави вярваш, второто – носи ми срам.

Continue Reading

Наставления

1. Аллах няма да те пита какъв автомобил си карал. Той ще те пита колко хора си превозил, които са нямали превоз.

2. Аллах няма да те пита колко квадрата е била къщата ти. Той ще те пита колко гости си приел у дома си.

3. Аллах няма да те пита за дрехите, които си имал в гардероба си. Той ще те пита на колко души си облякъл.

4. Аллах няма да те пита каква е била най-голямата ти заплата. Той ще те пита дали си подобрил характера си, за да я запазиш.

Continue Reading