Хадиси


Благодарност към Аллах
Предава Мугира ибн Шу’абе р.а., че Пратеникът на Аллах с.а.с. стоеше толкова много (в молитва), че краката му се подуваха или отичаха. И когато той беше попитан ‘Защо?’ (прави това) , той отговори: ,,Нима да не бъда признателен раб (на Аллах)?
(Бухари 8/478; 6/360)

Ебу Хурейра р.а. предава, една молба (дуа), която той беше научил от Пратеникът на Аллах с.а.с. и която той никога не я изоставяше, и тя беше: ,,О,Аллах направи ме да бъда много благодарен на Теб, често да те споменавам в паметта си, да следвам Твоето напътствие, и да съхранявам Твоите заповед.” (Тирмизи, 2488)

Хадиси


Мугира ибн Шу’бе р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва: ,,Аллах ви забрани за сте непокорни към своите майки, да откажете помощ (там където трябва да помогнете) или да искате (онова което не заслужавате) и да заравяте живи дъщерите си. И Аллах не обича да говорите прекалено за другите, да задавате твърде много въпроси (относно религията) и да пилеете вашето имущество.” (Бухари, 8/6)

 

Хадиси


Аллах е облекчил задължението за говеене и част от молитвата намаз на пътника, бременните и кърмещите жени.Съгласно най-вярното мнение, жената, която е бременна или кърмеща, се разглежда като, онзи, който е болен, затова на нея й е позволено да не говее, като по-късно тя отговее само пропуснатите дни, без значение дали тя се опасява за детето или не.
Пророкът салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Аллах е облекчил задължението за говеене и част от молитвата намаз на пътника, и е облекчил задължението за говеене на бременните и кърмещите жени.” (ат-Тирмизи, 3/85, като е казал, че хадиса е надежден хасан).

 

 

Хадиси


Избягване на сквернословие, както е казал Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем: “Когато някой от вас говее, нека да не сквернослови…” (ал-Бухари, ал-Фатх, номер 1904).

Сквернословието  води до прегрешение. Пророкът салляллаху  алейхи ве селлем, е казал:
…”Който не прекрати да говори лъжи и постъпва според тях, Аллах не се нуждае от неговия отказ от храна и вода.”

(ал-Бухари, ал-Фатх, номер 1903).

Continue Reading